MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

Zaměstnavatel:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství
Klinika chorob psů a koček – Oddělení zobrazovacích metod
Palackého 1/3, 612 42 Brno, tel. +420-541 562 361,
e-mail: proksp@vfu.cz
 
Vzdělání:
1995-2001     Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, obor veterinární lékařství
2001             doktor veterinárního lékařství – MVDr,
2010             obhajoba dizertační práce na téma: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění kloubů: onemocnění processus coronoideus medialis. (DLK)
 
Průběh zaměstnání
2001-2002    veterinární lékař v privátní praxi
2002-2005    postgraduální studium Oddělení zobrazovacích metod, KChPK, VFU Brno
2005            asistent, Oddělení zobrazovacích metod, KChPK, VFU Brno
2010            odborný asistent, Oddělení zobrazovacích metod, KChPK, VFU Brno
 
Studijní pobyty
2006            Texas A&M University, College of Veterinary Medicine,
2010            Animal Hospital Postojna, (Slovinsko)
2011            Department and Clinic of Surgery, Veterinary Medicine Faculty, University of Environmental and Life Sciences Wroclaw
2012            Royal (Dick) School of Veterinary Studies, The University of Edinburgh
 
Členství v odborných organizacích:
 
 • Komora veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR)
 • Držitel osvědčení KVL pro posuzování dědičných vývojových ortopedických vad (DKK, DLK luxace pately)

Aktivní účast na odborných seminářích tuzemských:

 1. Proks P. Úvod do problematiky rtg diagnostiky vývojových ortopedických vad u psů − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů, seminář KVL, Brno, červen 2008
 2. Proks P: Rentgenologické techniky vyšetření kyčelních kloubů − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů seminář KVL, Brno únor 2008
 3. Proks P. Systém PennHIP − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů, seminář KVL, Brno, červen 2008
 4. Proks P. Dysplazie loketního kloubu − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů, seminář KVL, Brno, červen 2008
 5. Proks P. Dysplazie loketního kloubu − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů, seminář KVL, Brno, červen 2008
 6. Proks P. Rtg diagnostika osteochondrózy − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů, seminář KVL, Brno, červen 2008
 7. Proks P. Nečas A. Klinické aspekty rtg diagnostiky fragmentace mediálního koronoideu, seminář M+H Vet −VI. mezinárodní ortopedický kongres – Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubů Brno, listopad 2008
 8. Proks, P. Nečas, A. Vliv polohování na velikost entezofytů na dorzálním okraji processus anconeus při rtg vyšetření loketního kloubu, seminář M+H Vet −VI. mezinárodní ortopedický kongres – Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubů Brno, listopad 2008
 9. Proks P. Dysplazie kyčelního kloubu u slídičů − Evropský kongres španělů, seminář KCHLS, květen 2009
 10. Proks P. Vznik a fyzikální vlastnosti rtg záření, složení a typy rtg přístrojů − Seminář a praktický kurz pro veterinární techniky − úloha veterinárního technika při rtg vyšetření dutiny břišní, seminář M+H Vet, Brno, únor 2006
 11. Proks P. Faktory ovlivňující kvalitu rentgenogramu − Seminář a praktický kurz pro veterinární techniky − úloha veterinárního technika při rtg vyšetření dutiny břišní, seminář M+H Vet, Brno, únor 2006
 12. Proks P. Použití kontrastních látek v rtg vyšetření dutiny břišní − Seminář a praktický kurz pro veterinární techniky − úloha veterinárního technika při rtg vyšetření dutiny břišní, seminář M+H Vet, Brno, únor 2006
 13. Proks P. Základy rentgenologie dutiny břišní − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 14. Proks P. Rentgenologické vyšetření jater a sleziny − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 15. Proks P. Rentgenologické vyšetření dělohy a vaječníků − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 16. Proks P. Rentgenologické vyšetření močových cest a prostaty − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 17. Proks P. Ortopedická onemocnění u geriatrických pacientů − Geriatrický pacient, seminář KVL, Brno, únor 2008
 18. Proks P. Úvod, pozice, expozice, základy interpretace − Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní, seminář KVL, Brno, říjen 2009
 19. Proks P. Mediastinum, pleurální prostor − Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní, seminář KVL, Brno, říjen 2009
 20. Proks P. Indikace a možnosti vyšetření CT − Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní, seminář KVL, Brno, říjen 2009
 21. Proks P. Syndrom diatace a volvulu žaludku - rtg a usg diagnostika. Odry, 24. 9. 2010
 22. Proks P. Nativní rentgenogramy - nezbytná součást kontrastního vyšetření, seminář KVL (Kontrastní vyšetření v rentgenologii malých zvířat), Brno září. 2011
 23. Proks P. Kontrastní látky a kontrastní studie, seminář KVL (Kontrastní vyšetření v rentgenologii malých zvířat), Brno září. 2011
 24. Proks P. Kontrastní vyšetření páteře, seminář KVL (Kontrastní vyšetření v rentgenologii malých zvířat), Brno září. 2011
 25. Proks P. Kontrastní vyšetření uropoetického aparátu, seminář KVL (Kontrastní vyšetření v rentgenologii malých zvířat), Brno září. 2011
 26. Proks P. Zobrazovací diagnostika neodkladných stavů, Odry, 23. 9. 2011 
 27. Proks P. Využití zobrazovací diagnostiky - RTG dutiny břišní 1. 10. 2012, Hluboká nad Vltavou, 2. 10. 2012 Brno
 28. Proks P. Kardiologie pro praxi. 5. 11. 2011, Ostrava

Publikace:

 

Knihy, učebnice a monografie
 1. Brunclík V., Proks P. Onemocnění kardiovaskulárního systému. In: Soboda M, Senior D. F., Doubek J., Klimeš J. a kol.: Nemoci psa a kočky – 1. díl, 2. vydání, ČAVLMZ, Brno, 2008, ss. 755-841
 2. Nečas A., Griffon, D.J., Proks, P. Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubů. (New trends in diagnosis and treatment of join diseases). 1. vyd. Brno VFU Brno, 2008, 84 s
 3. Proks P. Zobrazovací metody v diagnostice ruptury předního zkříženého vazu. In: Nečas A., Beal S. B., Piras A., Proks P. Zobrazovací metody v diagnostice ruptury předního zkříženého vazu, 1. vyd. Brno VFU Brno, 2011, 80 s
Časopisy referátové (indexované)
 1. Soontornvipart K., Kohout P., Proks P. Septic arthritis in dogs: A retrospective study of 20 cases (2000-2002). Acta Veterinaria, 2003, 72: 405-413
 2. Krupa, P., Kršek P., Javorník M., Dostál O., Srnec R., Usvald D., Proks P., Kecová H., Amler E., Jančář J., Gál P., Plánka L., Nečas A. Use of 3D geometry modeling of osteochondrosis-like iatrogenic lesions as a template for press-and-fit scaffold seeded with mesenchymal stem cells. Physiological Research, 2007, 56: suppl.1. 104-114
 3. Lexmaulová L., Zatloukal J., Proks P., Dvořák M., Srnec R., Raušer P., Kecová H., Nečas A. 2009. Incidence of seizures associated with iopamidol or iomeprol myelography in dogs with intervertebral disc disease: 161 cases (2000-2002). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 19(6), 611–616
 4. Proks P., Stehlík L., Irová K., Dvořák M., Srnec R., Nečas A. Relationship between radioulnar incongruity of elbow joints and the type of fragmented processus coronoideus medialis. Acta Vet Brno, 79: 307-312
 5. Proks P., Stehlík L., Irová K., Dvořák M., Raušer P., Srnec R, Nečas A. Digital radiographic analysis of optical density of the distal segment of the trochlear notch of the ulna in Labrador retrievers with fragmented coronoid process. Acta Vet Brno, 79: 299-306
 6. Proks P., Stehlík L., Brežná K, Srnec R., Raušer P., Dvořák M., Nečas A. Occurance of radiologically detectable „kissing“ lesion in dog elbows in dependence on the type of fragmentation of the processus coronoideus medialis and on sex. Acta Vet. Brno 2010, 79: 475-480
 7. Raušer P., Stehlík L., Proks P., Srnec, R., Nečas, A.. Effect of seven-day administration of carprofen or meloxicam on renal function in clinically healthy miniature pigs. Vet Medicina 2010, 55, (9): 438-444
 8. Nečas, A., Proks P., Urbanová,L., Srnec R., Stehlík, L., Crha M., Raušer P., Plánka L., Amler, E., Vojtová L., Jančář J. Radiographic assessment of implant failures of titanium 3.5 LCP vs. 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis of large segmental femoral diaphyseal defects in a miniature pig model. Acta Vet. Brno 2010, 79:599-606
 9. Nečas , A., Proks P., Urbanová L., Srnec R., Stehlík L., Crha M., Raušer, P., Plánka, L., Janovec J., Dvořák M., Amler E., Vojtová L., Jančář J. Healing of large segmental bone defect after implantation of autogenous cancellous bone graft in comparison to hydroxyapatite and 0.5% collagen scaffold combined with mesenchymal stem cells. Acta Vet. Brno 2010, 79: 607-612
 10. Urbanová L., Srnec R., Proks P., Stehlík L., Florián Z., Navrat T., Nečas A. Comparison of the resistance to bending forces of the 4.5 LCP plate-rod construct and of 4.5 LCP alone applied to segmental femoral defects in miniature pigs. Acta Vet Brno 2010, 79: 613-620
 11. Proks P, Nečas A, Stehlik L, Srnec R, Griffon J. D. Quantification of humeroulnar incongruity in labrador retrievers with and without medial coronoid disease, Vet Surgery, 2011, 40: (8), 981-986
 12. Proks P, Stehlík L, Hauptman K., Jekl V. Congenital Abnormalites of the Ferret Vertebral Column (Abstracts from the 2011 EVDI annual meeting), Vet Rad & Ultrasound, 2011, 52: (6), 674-705
 13. Knotek Z, Dorrestein M. G., Hrdá A., Tomek A., Proks P., Knotková Z., Jekl V., Lewis W. Hepatocellular carcinoma in a green iguana – a case study. Acta Vet Brno 2011, 80: (3), 243-247
 14. Plánka L, Nečas A, Crha M, Proks P, Vojtková L, Gál Petr. Treatment of a bone bridge by transplantation of mesenchymal stem cells and chondrocytes in a composite scaffold in pigs. Experimental study. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2011;78(6):528-36