MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.

Vedoucí akreditované Laboratoře pro spermatologii a andrologii, která se mimo jiné zabývá a chovatelům nabízí:
• vyšetření semene všech druhů zájmových a hospodářských zvířat včetně exotických,
• komplexní program konzervace semene psů (odběr a vyšetření semene, výroba chlazených a mrazených dávek semene, uskladnění zmrazeného semene ve spermabance) včetně odběru a konzervace semene po smrti zvířete,
• transport konzervovaného semene psů po celém světě,
• intrauterinní inseminaci jak chirurgickou tak transcervikální cestou ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno,
• odborné poradenství v oblasti reprodukce zájmových a hospodářských zvířat.

Vzdělání

2001-2007

PGS studium v oboru porodnictví, gynekologie a andrologie, Klinika
chorob psů a koček, FVL VFU Brno; získání titulu Ph.D. Obhajoba
práce na téma kryokonzervace semene psů.

1995-2001

Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno; získání titulu MVDr.

Praxe

1/2008-současnost

Vedoucí laboratoře andrologie a spermatologie, Oddělení genetiky a reprodukce, VÚVeL Brno.

2/2006–10/2006

Zahraniční pracovní stáž v Sperm Physiology Laboratory, Department of Ob/Gyn and Reproductive Medicine, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA.

9/2004-současnost

Vědecký pracovník na plný pracovní úvazek, Oddělení genetiky a reprodukce, VÚVeL Brno.

9/2005

Odborná stáž v Centru pro asistovanou reprodukci, Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a MU Brno.

l/2004-12/2004

Veterinární lékař na částečný úvazek na oddělení vnitřních chorob Kliniky chorob psů a koček, FVL VFU Brno.

9/2003-8/2004

Pracovník výzkumu na částečný pracovní úvazek, Oddělení genetiky a reprodukce, VÚVeL Brno.

10/2001-12/2004

Klinická praxe na oddělení reprodukce Kliniky chorob psů a koček, FVL VFU Brno.

Členství v odborných organizacích:

The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR)
Association of Reproductive Embryology (ARE)