MVDr. Robert Srnec Ph.D.

Vzdělání

1992 až 1996 Střední rybářská škola - maturita 1996 (Vodňany)

1996 až 2002 Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno, Fakulta Veterinárního lékařství; promoce 2002 - MVDr. (doktor veterinárního lékařství)

2002 - 2012 student Doktorského studijního programu (prezenční forma) Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno, Fakulta Veterinárního lékařství, Klinika chorob psů a koček, Oddělení chirurgie a ortopedie – Ph.D.

Téma odborné práce: Diagnostika a terapie onemocnění páteře u psů: Analýza souboru pacientů s kaudální cervikální spondylomyelopatií.

2002 - 2012 asistent – ortopedie, neurochirurgie Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno, Fakulta Veterinárního lékařství, Klinika chorob psů a koček, Oddělení chirurgie a ortopedie

2012 - ... - odborný asistent – ortopedie, neurochirurgie Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno, Fakulta Veterinárního lékařství, Klinika chorob psů a koček, Oddělení chirurgie a ortopedie

 

kontaktní telefon: 541 562 342

další kontaktní telefon: 775 385 533

kontaktní email: srnecr@vfu.cz

 

Odborná specializace

Ortopedie a neurochirurgie malých zvířat

 

Pedagogická činnost

Cvičení předmětu Obecná chirurgie a anesteziologie (FVL + FVHE - 4. ročník), cvičení a přednášky předmětu Chirurgie a ortopedie malých zvířat (FVL + FVHE - 5. ročník), Stáže v klinickém provozu (FVL 5. + 6. ročník)

 

Vědecká a výzkumná činnost

Diagnostika a terapie onemocnění krční páteře u psů

 

Klinická činnost, diagnostický servis

Diagnostika a terapie ortopedických a neurochirurgických onemocnění psů a koček.

 

Členství a odborné specializace

Člen Komory veterinárních lékařů České republiky

Člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat

Certifikát o způsobilosti na ochranu zvířat proti týrání (evid. č. 038/2001 – V1)

Odborná zkouška veterinárních lékařů pro posuzování DKK, DLK a luxace pately (2009)

AO Foundation Master AOVet Courses – Small Animal in depth on Arthrodesis a Small Animal Minimally Invasive Ostheosynthesis, 1.- 6. 12. 2012, Davos, Švýcarsko

 

Spolupráce s praxí

Řešení a konzultace referovaných pacientů z oblasti ortopedie a neurochirurgie malých zvířat

Odborné přednášky a semináře na téma ortopedie a neurochirurgie malých zvířat

 

Řešené grantové projekty

Symfyziodéza os pubis jako metoda léčby dysplazie kyčelního kloubu u psů 2003 (VZ MŠMT ČR č. 161700002) - řešitel

Vliv doxycyklinu na rozvoj osteoartritidy u psů s rupturou LCC 2006 (IGA VFU Brno č. 17/2006/FVL) – řešitel

Smíšené infekce kostí a kloubů u psů jako biomedicínský model 2008 (IGA VFU Brno č. 153/2008/FVL) – spoluřešitel

Biomechanické vlastnosti vnitřní fixace iatrogenního segmentálního defektu femuru technikou přemosťující osteosyntézy s využitím LCP ploténky a LCP ploténky v kombinaci "plate and rod" 2009 (IGA VFU Brno č. 259/2009/FVL) – spoluřešitel

Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky (NPVII č.2B06130) – spolupracovník

Charakteristika lomu implantátu při selhání konstrukce kost/implantát při flexibilní pilířové osteosyntéze segmentálního defektu femuru titanovou LCP ploténkou a šrouby: ex vivo studie 2011 (IGA VFU Brno č. 31/2011/FVL) – spoluřešitel

Mechanické a biokompatibilní vlastnosti nového skafoldu, vyvinutého k léčbě parciální ruptury LCC, v kombinaci s kmenovými buňkami: ex vivo studie 2012 (IGA VFU Brno č. 39/2012/FVL) – spoluřešitel