Kontakt

Praha - Semináře se konají v zasedací místnosti Úřadu m.č. Praha 10, v budově B, 1. patro od 9.hodin.

Organizační zajištění primárně: Marie Šustová, tel: +420 739 467 384, email: marie.sustova@seznam.cz

 

Brno - Semináře se konají ve velkém sále Centra denních služeb pro sluchově neslyšící, Vodova 35, 61200 Brno

Dopravní dostupnost: Od hlavního nádraží tram. č. 12 nebo č. 13 směr Technologický park. Na zastávce Skácelova vystoupit, zpět na ulici Svatopluka Čecha a po ní vlevo na Vodovu, na rohu vpravo - třetí dům je CDS. 

Organizační zajištění primárně: Radka Bursíková, tel: +420 777 929 444 , email: radka.bursikova@gmail.com