Postup testování OptiGen na našich seminářích

15.06.2012 23:00

Na odkazu optigen_online_form_navod_final.pdf najdete dokument, kde se popisuje postup, který zvolit pro objednání testů a zajištění dokumentace. 

Bez provedení všech kroků tohoto postupu nemá smysl k samotnému odběru přistoupit. Věnujte mu proto prosím pozornost. 

Následně po prostudování tohoto návodu pokračujte se čtením dokumentu instrukce_odběr_rizika_odeslání.pdf

Zde je popsaná samotná procedura odběru a následného transportu vzorků. 

Je nutné doržet jak administrativní postup objednání testů, vystavení průvodek a následnému správnému technickému provedení odběru a transportu vzorků pro to, aby vaše vynaložené usilí a finance došly zdárnému výsledku v podobě řádně vyhodnocených testů. 

Návod je v češtině se screenshoty ze stránek společnosti OptiGen, snažila jsem se o stručné ale vypovídající podání, přesto pokud by cokoliv nebylo jasné, prosím, kontaktujte mne na emailu radka.bursikova@gmail.com nebo radka@rustylove.cz případně telefonu 777929444 (prosím SMS- mívám v místě bydliště problémy se signálem, ozvu se zpět).

Protože až do odeslání platebních údajů není objednávka závazná, můžete tento postup použít pro kalkulaci konkrétní ceny, prostě jen objednávku nedokončíte. Jen prosím berte v potaz skutečnost, že krevní vzorky nemáme možnost sbírat a odesílat hromadně a proto vybírejte jen z testů, které nejsou označeny hvězdičkou v přehledu testů. 

Každopádně pro vytvoření objednávky a získání kalkulace na Vámi požadované testy je nutné vyplnit slevový kód, který si prosím emailem s poskytnutím požadovaných informací (viz návod) vyžádejte. 

Radka Bursíková

Zpět