XI. Seminář pro chovatele - Nový občanský zákoník z pohledu chovatele

10.03.2014 16:48

Srdečně Vás zveme na další seminář, tentokrát s právní problematikou.

XI. Seminář pro chovatele - Nový občanský zákoník z pohledu chovatele

LEKTOR: JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
spoluautor vědeckého komentáře k občanskému zákoníku;
Lektor byl členem pracovní skupiny při rekodifikační komisi Nového občanského zákoníku.
...

Nový občanský zákoník po všech stránkách je téma velmi zajímavé a nepochybně nosné. Obsahem semináře bude pojetí zvířete dle NOZ, jeho nález, přisvojení, vlastnictví, zástavní právo, exekuce, náhrada škody způsobená zvířetem, usmrcení zvířete, cena zvláštní obliby, koupě či dar ….

Datum a místo konání: 23. 3. 2014, Praha
posluchárna A 229,
Stavební fakulta ČVUT,
Thákurova 7,
Praha 6 - Dejvice

13:15 – 14:00 prezence
14:00 – 17:00 seminář
17:00 – 18:00 diskuze k semináři
18:00 ukončení a rozloučení

Občerstvení – káva, čaj, nápoje, něco dobrého na zub bude zajištěno po dobu konání semináře a je v ceně semináře.

Na tento seminář je možné se přihlásit a to na emailové adrese: marie.sustova@seznam.cz

Do přihlášky uveďte: Jméno, Příjmení, název CHS, chované plemeno /plemena, poštovní adresu, platné telefonní číslo, email. Doplňte prosím i číslo účtu, ze kterého hradíte přihlášku.Doklady o platbě budou vydány na místě při prezenci.

Cena za osobu je 600,- Kč splatných převodem nebo složenkou na č.účtu:
670100-2205535796/6210 var.symbol 20140323
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení.

V připadě, že se hlásí více jak 3 osoby najednou, poplatek se snižuje o 100 Kč tzn. cena za jednoho účastníka je 500,- CZK. I u takové přihlášky prosím uveďte kontaktní adresy, jména a plemeno chovaného/vlastněného pejska všech účastníků.

Každý účastník obdrží materiály k semináři a účastnický list.

Uzávěrka přihlášek je do 16.3.2014, platby na místě nebudeme přijímat bez předchozí dohody a ve výjimečných situacích.

Předběžný seznam přihlášených:

 

Pořadí Datum platby Jméno a příjmení  
1   Kateřina Kunášková  
2 26.2.2014 Ivana Kuncová  
3 27.2.2014 Irena Hochmanová  
4 27.2.2014 Miluše Bartušková  
5 28.2.2014 Helena Jeníková  
6 28.2.2014 Eva Linhartová  
7 4.3.2014 Jarmila Hamplová  
8 4.3.2014 Jitka Pokorná  
9 4.3.2014 MVDr. Markéta Pacltová  
10 4.3.2014 Marie Lokingová  
11 4.3.2014 Marcela Langerová   
12 10.3.2014 Hana Nossbergrová   
13 10.3.2014 Zora Kratochvílová  
14 10.3.2014 Oldřiška Furáková  
15 10.3.2014 Petra Kastlová   
16 10.3.2014 Petra Kajuková  
17 12.3.2014 Pavla Körnerová  
18 13.3.2014 Olga Škarvadová   
19 14.3.2014 Jana Pechanova   
20 14.3.2014 Dobrman klub JUDr. Pokorná  
21 14.3.2014 Kamila Píchová   
22 14.3.2013 Barbara Vlasáková  
23 17.3.2014 Miroslava Dobešová  
24 17.3.2014 Lenka Sochorová  
25 17.3.2014 Jaroslava Říhová  
26 17.3.2014 Lenka Šebestová  
27 17.3.2014 Jitka Litošová  
28 18.3.2014 Tereza Hladká  
29 18.3.2014 Veronika Benešová  
30 18.3.2014 Veronika Červená  
31 18.3.2014 Eliášková  
32 18.3.2014 Lucie Hanyková  
33 18.3.2014 Lucie Maršálková  
34 19.3.2014 MUDr. Lenka Fejfarová  
35 ??? Pavla Dorničová  platba na místě
36 ??? Kateřina Pánková  platba na místě
37 ??? Lenka Čuprová  
38 ??? Eva Frančeová účast bude potvrzena ve čtvrtek
39 ??? Iva Hájková  
40 ??? Petra Půlpánová  
41 ??? Barbora Musílková  
42 ??? Marie Musílková  

 

Zpět