VII. seminář pro chovatele psů - 18.11.2012

 

Dědičná onemocnění očí II - MVDr. Beránek - Veterinární klinika Pardubice
(i s ohledem na další možnosti zpravování gen. testů a jak s těmito výsledky pracovat v chovu)

Nejčastější problémy dolních cest močových psů - MVDr. Fiala - AA Vet Praha
Onemocnění ledvin (příčiny; syndrom ledvinné nedostatečnosti; syndrom akutního ledvinného selhání; syndrom chronického ledvinného selhání; prevence / eliminace geneticky vázaných vad z populace)